IMG_2113.JPG

MAIRI NICGILLIOSA

Visual artist, Neach-ealain

Is mise Màiri NicGillÌosa. Tha mi nam neach-ealain agus 's e bana-Ghàidheal na Galltachd a th' annam. Tha dàimh làidir agam ris a' Ghàidhealtachd agus tha mi a' fuireachd ann an Leòdhas.

 
 
IMG_2306.JPG

Exploring a sense of place

 

©2020 by Mairi Gillies. Proudly created with Wix.com